Ubezpieczenie zdrowotne – ubezpieczenie na narty, ubezpieczenie podróżne

Coraz chętniej i częściej przemieszczamy się po całym kontynencie. Szczególnie w okresie letnim, gdzie dodatkowo sprzyja piękna pogoda i dłuższe dni. Niestety zazwyczaj nie bierzemy pod uwagę tego, że podczas wypoczynku letniego mogą nas spotkać nieoczekiwane zdarzenia i choroby. Nie tylko zimą niezbędne jest ubezpieczenie na narty. Latem również należy pomyśleć o ubezpieczeniu od chorób i wypadków, które pokryje ewentualne koszty leczenia w przypadku wypadku lub choroby. Warto jest wtedy, aby skorzystać z doświadczonej firmy, która zagwarantuje kompleksową obsługę i pomoc w razie ciężkiego wypadku.

Zabezpieczenie kosztów pobytu w szpitalu za granicą

Jedną z zaufanych i cenionych ubezpieczalni jest Colonnade. Która wszystkie obowiązkowe świadczenia i w trybie natychmiastowym udziela ważnych informacji i pomocy w razie wystąpienia wypadku czy choroby swoich podopiecznych. W swojej ofercie Colonnade ma odpowiednią polisę turystyczną w postaci ubezpieczenia kosztów pobytu w szpitalu za granicą. Collonade zapewnia pomoc w nieprzewidzianych wypadkach(assistance) jak również ubezpieczenia kosztów opieki zdrowotnej na kwotę nawet do 200000 euro. Jest to niezwykle istotne, ponieważ koszty leczenia, hospitalizacji czy udzielenia pomocy medycznej poza granicami Polski są niezwykle wysokie. Dodatkowo polisa obiecuje podopiecznemu odpowiednią pomoc prawnika i całodobową infolinię, siedem dni w tygodniu przez 365 dni. Świadczenie zapewnia również pomoc w zaopatrzeniu w potrzebne do przeprowadzenia leczenia leki i transport osoby chorej do Polski. Polisa obejmuje również ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i pokrycie szkód wyrządzonych przez swoich podopiecznych innym ludziom. Co jest szczególnie ważne, to fakt, że ubezpieczyciel Colonnade gwarantuje również niezbędne świadczenia w razie uszczerbku na zdrowiu swojego podopiecznego lub w przypadku jego niespodziewanej śmierci.

Świadczenie na narty, świadczenia dla osób chorych i podróżujących samolotem

Wielu ludzi coraz chętniej wybiera samolot jako swój jedyny środek przemieszczania się. Jednak także podczas takiej podróży mogą nas spotkać nieoczekiwane problemy. Takie jak zaginięcie walizki czy kradzież. Firma Collonade w trosce o dobro swoich podopiecznych i w ramach polisy zapewni zabezpieczenie bagażu od kradzieży, zaginięcia lub dewastacji. Również, może się zdarzyć, że planowany lot nie odbędzie się i zostanie przeniesiony na inną godzinę. A co za tym idzie, podróżujący może ponieść straty finansowe związane z zaplanowanym noclegiem lub konsekwencje związane z niedotarciem na czas do danego kraju. Jeżeli opóźnienie jest dłuższe niż 6 godzin to polisa od firmy Colonnade zagwarantuje adekwatne świadczenie związane z zadośćuczynieniem za odwołany lot. Osoby, które chorują na przewlekłe choroby w ramach świadczenia mogą uzyskać dodatkowe wsparcie w pokryciu kosztów leków wynikających z nasileniem się problemów zdrowotnych na terenie innego kraju. Ze względu na to, że niektóre kraje o wiele bardziej narażone są na zamachy terrorystyczne to Colonnade może pokryć koszty pobytu w szpitalu i transport osoby poszkodowanej do Polski.