Rewolucja w transporcie międzynarodowym

W ciągu ostatnich kilku lat świat zmierzał w kierunku bardziej połączonego i globalnego społeczeństwa. Doprowadziło to do rosnącego zapotrzebowania na transport. Zapotrzebowanie na produkty i usługi transportowe rośnie, a wiele krajów stara się ulepszyć swoją infrastrukturę, aby sprostać temu zapotrzebowaniu.

Sektor transportu międzynarodowe

Sektor transportu drogowego jest jedną z największych gałęzi przemysłu na świecie, a ponad połowa wszystkich pojazdów drogowych produkowanych w krajach rozwijających się jest eksportowana. Jest to również jedna z najbardziej regulowanych gałęzi przemysłu, której przepisy, takie jak te dotyczące zużycia paliwa i poziomów emisji, są często złożone i trudne do przestrzegania przez firmy. Tylko w 2017 r. osoby, które nie mają dostępu do systemów szybkiego transportu masowego, takich jak pociągi czy autobusy, odbyły ponad 1,4 miliarda podróży pasażerskich drogami w krajach rozwijających się (UNFCCC).

Środki lokomocji w transporcie międzynarodowym

Ponad 60% tych podróży odbywało się samochodami lub prywatnymi pojazdami poruszającymi się po drogach. Z tym wzrostem popytu wiąże się zwiększone zapotrzebowanie na nowe technologie, które mogą pomóc w zaspokojeniu tej rosnącej potrzeby. Chociaż świat staje się coraz bardziej połączony, transport nadal pozostaje jednym z głównych wyzwań. Ta sekcja pokazuje, jak transport międzynarodowy ewoluował w ciągu ostatnich kilku dekad.
Świat się zmienia, a wraz z nim sektor transportu. Jesteśmy świadkami bezprecedensowego rozwoju transportu drogowego.

Rozwój w transporcie międzynarodowym

Aby nadążyć za tym szybkim wzrostem, branża szuka nowych sposobów na poprawę produktywności. Kluczowym czynnikiem w tym rozwoju będzie również rozwój pojazdów autonomicznych (AV). Jednym z głównych powodów, dla których AV nie wystartowały, jest to, że nie ma jeszcze dla nich standardów. Oznacza to, że firmy nie mogą po prostu kupić jednego i używać go tak, jak chcą, bez martwienia się o problemy ze zgodnością lub ograniczenia zgodności. Dlatego ważne jest, abyśmy mogli dowiedzieć się, jak działają AV i jakie są ich ograniczenia, zanim zaczniemy wykorzystywać je we własnych procesach biznesowych.

Globalny rynek transportu międzynarodowego

Oznacza to, że musimy opracować standardowy zestaw wytycznych dotyczących efektywnego korzystania z tych pojazdów w różnych branżach i krajach. Ten artykuł ma na celu przedstawienie krótkiego przeglądu dwóch takich norm, które zostały już opracowane: ISO 8402:2016 „Norma dotycząca bezpieczeństwa pojazdów. Transport międzynarodowy Transport drogowy (TR) jest rynkiem globalnym. Jest to duży i złożony rynek z wieloma graczami, z których każdy stara się znaleźć własną drogę na rynku. Szacuje się, że branża TR będzie warta 2 biliony dolarów do 2030 roku.