Przedszkole TereFere

Przedszkole TereFere pobudza ciekawość dzieci 

Chociaż przedszkole ma bardziej ustrukturyzowane otoczenie niż żłobki, nadal zapewnia, że ​​rozbudza ciekawość dziecka. Przedszkole zachęca dzieci do poznawania otoczenia i ciekawości. Daje dzieciom możliwość ukierunkowania swojej kreatywności i wyobraźni. Nauczyciele wykorzystują kreatywną zabawę jako środek do prowadzenia lekcji zamiast wykładu na siedząco w czterech rogach klasy. Istnieją również zabawki przyjazne dzieciom, które sprawiają, że nauka staje się bardziej interesująca dla dzieci.

Korzyści z uczęszczania do przedszkola przez dzieci

Przedszkole TereFere zapewni Twojemu dziecku możliwość:

  • Wzrastać w zaufaniu, rozwijając pozytywne postrzeganie siebie jako ucznia
  • Efektywnie używaj języka do komunikowania pomysłów, uczuć i potrzeb
  • Zdobądź doświadczenie w grupowym środowisku uczenia się wraz z rówieśnikami
  • Nawiązuj znajomości i angażuj się w zajęcia grupowe, w których współpracują ze swoimi przyjaciółmi
  • Buduj pozytywne relacje z wychowawcami wraz z nowymi przyjaciółmi
  • Naucz się dbać o swoje rzeczy
  • Rozwijaj odporność i samoregulację poprzez angażowanie się w działania, które stanowią dla nich wyzwanie
  • Pewnie komunikuj się z dorosłymi spoza rodziny
  • Rozwijaj umiejętności czytania i pisania, twórczo wyrażając pomysły i uczucia poprzez sztukę, muzykę, opowiadanie historii i dramaty
  • Rozwijaj umiejętności naukowe i liczenia, identyfikując, badając, badając i zadając pytania w celu rozwiązania problemów.

Zdobywanie przyjaciół

Nasi edukatorzy i nauczyciele są partnerami w nauce dzieci i mają wyjątkową okazję, aby pozytywnie wpłynąć na ich przyszłość. Opracowane i prowadzone przez dyplomowanych i zarejestrowanych nauczycieli wczesnego dzieciństwa, którzy ukończyli studia licencjackie, nasze programy wspierają dzieci w rozwijaniu umiejętności i predyspozycji do odnoszenia sukcesów jako uczeń w przedszkolu/roku przedszkolnym i poza nim.

Kierując się zasadami, praktykami i wynikami Ram nauczania dla wczesnych lat, nasze celowe i angażujące programy opierają się na zainteresowaniach dzieci i nauce czytania, liczenia, sztuki i przedmiotów ścisłych.

W miarę postępów w procesie uczenia się dzieci oferujemy coraz bardziej złożone doświadczenia, aby rozwijać skłonności do uczenia się przez całe życie. Planując na podstawie zainteresowań dzieci, współpracujemy z nimi, gdy podejmują one wyzwanie w nauce; być kreatywnym i ciekawym rozwiązywaniem problemów; rozwijają odporność, gdy stawiają czoła nowym wyzwaniom; i mieć pewność, że rozwiną pozytywne i trwałe relacje z rówieśnikami.