Kalkulator odsetek bankowych

W miarę wzrostu oszczędności pomocne jest nauczenie się obliczania odsetek. Dzięki temu możesz planować przyszłość i lepiej rozumieć swoje postępy w osiąganiu celów. Łatwo obliczyć zarobione odsetki, zwłaszcza gdy korzystasz z darmowych narzędzi jakim jest kalkulator odsetek bankowych. Tutaj dowiesz się, jak obliczyć:
●    Proste zainteresowanie
●    Pojedyncze inwestycje (lokaty jednorazowe)

Jak obliczyć odsetki, które zarabiasz
Odsetki to koszt pożyczania pieniędzy. Pożyczając pieniądze, zazwyczaj otrzymujesz zwrot pieniędzy plus trochę więcej. Ta dodatkowa kwota to „odsetki” lub rekompensata za pozwolenie, aby ktoś inny wykorzystał twoje pieniądze. To samo dotyczy wpłaty środków na oprocentowane konto. Aby obliczyć odsetki z konta oszczędnościowego, zbierz następujące informacje:
●    Kwota depozytu lub kwota pożyczki, przy użyciu zmiennej „p” dla „kwoty głównej”
●    Jak często obliczać  i płacić odsetki (na przykład roczne, miesięczne lub dzienne), używając „n” dla liczby razy w roku
●    Stopa procentowa, przy użyciu „r” dla  stopy w formacie dziesiętnym
●    Jak długo zarabiasz, używając „t” dla  okresu (lub czasu) w latach
Prosty przykład zainteresowania
Załóżmy, że wpłacasz 100 zł w swoim banku, zarabiasz rocznie odsetki, a konto płaci 5%. Ile będziesz miał po roku? Aby uzyskać najbardziej podstawowe obliczenia, zacznij od  prostej formuły odsetkowej,  aby rozwiązać dla kwoty odsetek.
p * r * t = i
Lokata 100 PLN * 5% odsetek x 1 rok = 5 PLN
100 PLN * 0,05 * 1 = 5 PLN
Powyższe obliczenia działają, gdy stopa procentowa jest podawana jako roczna stopa procentowa (RRSO) i gdy naliczane są odsetki za jeden rok. Większość banków  reklamuje  RRSO – liczba ta jest zwykle wyższa niż „stopa procentowa” i jest łatwa w obsłudze, ponieważ uwzględnia składanie.

Obliczanie odsetek składanych
Uzupełnianie występuje, gdy zarabiasz odsetki od lokaty lub pożyczki, a następnie zarobione pieniądze generują dodatkowe odsetki. Aby obliczyć odsetki złożone na koncie oszczędnościowym, twoja formuła musi wziąć pod uwagę dwie rzeczy:
●    Częstsze okresowe płatności odsetek – wiele oprocentowanych rachunków wypłaca odsetki więcej niż raz w roku. Na przykład twój bank może płacić odsetki co miesiąc.
●    Rosnące saldo rachunku – wszelkie płatności odsetkowe zmienią późniejsze naliczanie odsetek.
Przykład odsetek złożonych:
W przypadku odsetek składanych trzymaj się tych samych informacji, co w przykładzie z odsetkami prostymi, ale dodaj założenie, że bank płaci odsetki co miesiąc. Użyj tego wzoru na odsetki złożone, aby obliczyć końcową kwotę po roku:
A = P (1 + r ÷ n) ^ nt
A = 100 PLN * (1 + 0,05 ÷ 12) ^ (12 * 1)
A = 100 PLN * (1,004167) ^ (12)
A = 100 PLN * 1,051
A = 105,1666 PLN