Czy powinniśmy posłać dziecko do przedszkola? Dlaczego warto?

Nie da się ukryć, że mnóstwo rodziców wciąż zastanawia się nad tym, czy posyłać swoje dziecko do przedszkola. Specjaliści pozostają jednak co do tego bardzo zgodni, twierdząc, że obecność w placówce przedszkolnej ma na pozytywny wpływ na rozwój dziecka. To okazja, aby bez udziału stresu szkolić przeróżne umiejętności, czy też nauczyć się samodzielności. Co więcej, przedszkole wspiera emocjonalny rozwój dziecka oraz sprzyja rozumieniu i poznawaniu świata.  

Na podstawie badań i analiz, psychologowie doszli do wniosku, że przedszkole jest dla dziecka doskonale przygotowanym, naturalnym środowiskiem. Dzięki temu, może wspierać odkrywanie otaczającego świata, nabywaniu umiejętności, czy też rozwojowi emocjonalnemu.

Chcąc odnaleźć najlepszą placówkę, warto skorzystać z wyszukiwarki internetowej, wpisując do niej typ placówki, wraz z lokalizacją, np. językowe przedszkola Wilanów. Wyniki wyszukiwania, powinny podsunąć nam całkiem sporą liczbę ciekawych ofert.

Szybszy rozwój dziecka, dzięki obecności w przedszkolu

Ufając badaniom, w większości przypadków, trzyletnie dziecko jest już na tyle dojrzałe, aby móc uczęszczać do placówki przedszkolnej. W odróżnieniu od domu, tutaj rodzice oraz inni opiekunowie nie będą wyręczać dziecka od większości codziennych czynności. Oczywiście, jako rodzice robimy to wszystko z miłości, natomiast niedoceniamy także możliwości swojego dziecka, niecierpliwimy się, bądź też pragniemy uniknąć bałaganu. Dodatkowo, eksperci są w stanie dostrzec różnice wśród szkolnych dzieci, między tymi, które chodziły i które nie uczęszczały do przedszkola. Zwykle jest tak, że rozwój tych pierwszy jest znacznie bardziej zaawansowany. Mowa tu nawet o dwuletniej różnicy!

Śmiało można powiedzieć, że świadome posłanie dziecka do dobrego przedszkola, będzie pierwszym, a zarazem bardzo sporym krokiem, do jego samodzielności. Przyjęcie do takiej placówki, wymaga jednak posiadania już pewnych umiejętności. Wymaga się na tym poziomie niekorzystania z pieluch, ale też samodzielnego spożywania posiłków i ubierania się. W samym przedszkolu, dziecko będzie mogło nauczyć się o wiele więcej. Motywacją będzie dla niego obecność równolatków, którzy także będą przyswajać sobie pewne czynności.

Budowa więzy pomiędzy przedszkolakami

Prywatne i publiczne przedszkole, to coś w rodzaju pierwszej kuźni przyszłych obywateli. Towarzystwo rówieśników uczy dzieci, współpracy i wspólnego przebywania w grupie. Następstwem tego jest chociażby wyuczenie sobie naturalnej tolerancji, partnerstwa, czy też współżycia pośród rówieśników.

Co bardzo istotne, to właśnie przedszkole przygotowuje dziecko do tego, aby w przyszłości móc w końcu pełnić rolę ucznia. Będą to chociażby pierwsze próby czytania i pisania, ćwiczenia na koncentrację, czy też reagowanie na polecenia. Dzięki odpowiednio przygotowanym programom edukacyjnym, dzieci w przedszkolu mogą zdobywać różne doświadczenia, a wszystko dzięki ciekawym i zróżnicowanym zajęciom. To również okazja, aby rozwinąć swoje wszelkie sprawności, umiejętności manualne, techniczne, czy też liczenie oraz czytanie. Dziecko w przedszkolu poznaje otoczenie, rozwija swoje odczucia zmysłowe, ale też buduje system wartości. Doświadczenie zdobyte w grupie, pozwala na efektywniejszą edukację społeczną.

Bezstresowe szkolenie własnych umiejętności, dzięki przedszkolu

W odróżnieniu od szkoły, przedszkole będzie jeszcze miejscem, gdzie możliwe staje się wyrównywanie poziomu, umiejętności oraz doświadczeń. Dzieciom nie towarzyszy przy tym stres, gdyż jest to miejsce, gdzie nie ma systemu oceniania, ani się ich nie porównuje ze sobą. Co więcej, nie będą one same w stanie ocenić swoich możliwości. Z uwagi na to, eksperci wskazują, że powinniśmy wysyłać swoje dzieci do najlepszych przedszkoli. Są to bowiem placówki, które posiadają jednocześnie cechy edukacyjne, ale też są swojego rodzaju drugimi domami, gdzie dziecko może zarówno bawić, jak i rozwijać.