Co to jest taryfikacja celna

Taryfikacja celna to sposób obliczania wysokości cła, regulowany przepisami prawa celnego.  Taryfa celna określa wartość celną, czyli kwotę cła należną za daną grupę i rodzaj towaru importowanego lub eksportowanego międzynarodowo. Taryfa celna reguluje także zakres zniżek oraz przypadków, w jakich towar podlega zwolnieniu z cła. Lista towarów podlegających opłatom zawiera informacje, jakie kody przypisane są do danej kategorii towaru. Stawki cła różnią się w zależności od kategorii i przeznaczenia sprowadzanych lub eksportowanych dóbr.

Od czego zależna jest taryfikacja celna

Stawki celne dla danego rodzaju towaru określane mogą być na różne sposoby, wynikające z obowiązujących w danym kraju przepisów i konwencji, zależnych od polityki gospodarczej państwa,

Sposoby wyrażania stawek celnych mogą być oparte na wyliczaniu wartości procentowej od ceny danego towaru, czyli ad walorem. Innym sposobem jest obliczanie stawki celnej kwotowo, zależnie od wagi lub ilości towaru – jest to tak zwana stawka specyficzna. Sposoby obliczania stawek można mieszać lub wybierać bardziej korzystną opcję, obwarowaną górną lub dolną granicą kwoty.

Taryfikacja celna w Polsce

W polskim prawie obowiązują cztery rodzaje określania taryfy celnej. Są to stawki konwencyjne, wynikające z umów zawartych między poszczególnymi państwami, pozwalające na najkorzystniejsze dla importerów i eksporterów kwoty opłat celnych. Kolejnym rodzajem taryfikacji celnej w naszym kraju jest stawka autonomiczna określana przez konkretne kraje spoza Unii Europejskiej oraz nieobjęte wcześniej wspomnianymi umowami. W polskich przepisach dotyczących cła znajdziemy również sposób obliczania stawek określany jako preferencyjny oraz obniżony. Stawki preferencyjne obowiązują towary pochodzące z krajów rozwijających się, a także najmniej rozwiniętych. Taryfikacja według stawek obniżonych obowiązuje w przypadku przewozu towarów pomiędzy Polską a krajami, z którymi zawarta jest umowa dotycząca tak zwanej strefy wolnego handlu, ułatwiająca import i eksport dóbr. 

Taryfikacja celna bez tajemnic

Taryfikacja celna określana jest również przez przepisy tak zwanej Wspólnej Taryfy Celnej, obowiązującej w krajach Unii Europejskiej obowiązujące również wobec innych państw, niebędących w Unii, jednak prowadzących handel w państwach UE.

W Polsce taryfikacja celna obwarowana jest również przepisami regulowanymi według systemu ISZTAR – Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej, stworzny w forme specjalnej przeglądarki, w której znaleźć można również informacje dotyczące podatku VAT na dane towary oraz zasad akcyzy.

Na wszelkie pytania dotyczące taryfikacji celnej chętnie odpowiedzą profesjonaliści z działu Doradztwa celnego Trade Compliance firmy Rusak. Skontaktuj się z nami! https://rusak.pl/taryfa-celna