Brak żelaza przyczyną anemii

Anemia może wynikać z różnych przyczyn. Niedobór żelaza jest najczęstszą przyczyną anemii. Żelazo jest niezbędne do produkcji krwinek czerwonych. Żelazo występuje w dwóch postaciach i jest wykorzystywane w różnych częściach organizmu. Żelazo ferrowe jest przechowywane w wątrobie i krwinkach czerwonych. Wykorzystywane jest przez komórki do produkcji hemoglobiny, jak również do produkcji enzymów i katalizatorów reakcji chemicznych. Żelazo jest ściśle kontrolowane przez organizm. Uwalniane jest z ferrytyny w momencie, gdy jest to konieczne. Niedobór żelaza występuje w przypadku, gdy organizm traci więcej żelaza, niż go przyjmuje.

Wyniki badań krwi przy anemii

Wyniki badań krwi wskazują na anemię w przypadku zmniejszenia liczby czerwonych krwinek i hemoglobiny. Hemoglobina jest białkiem zawartym w czerwonych krwinkach. Jego zadaniem jest przenoszenie tlenu i dostarczanie go do tkanek. Anemia mierzona jest przez ilość hemoglobiny i hematokryt. Hematokryt jest stosunkiem objętości czerwonych krwinek do całej krwi. Oba te parametry mogą być pomniejszone w przypadku anemii. Oprócz tego w badaniach krwi można znaleźć następujące wskaźniki:

  1. Zmniejszona liczba czerwonych krwinek
  2. Zmniejszona liczba płytek krwi
  3. Zmniejszony hematokryt
  4. Zmniejszona liczba żelaza
  5. Zmniejszona liczba żelaza w ferrytynie
  6. Zmniejszona liczba białych krwinek (leukocytów)
  7. Wzrost liczby retikulocytów (młode krwinki czerwone)
  8. Wzrost stężenia bilirubiny we krwi

Krwawienie i jej skutki na anemię

W przypadku anemii ciężkiego krwawienia we krwi można zauważyć małą ilość żelaza i wysoki poziom bilirubiny. Białe krwinki służą do ochrony organizmu przed chorobami. Bilirubina jest produktem przetwarzania czerwonych krwinek. W przypadku krwawienia krwinki czerwone są niszczone, a bilirubina przechodzi do krwi. Poziom retikulocytów można zmierzyć w badaniach krwi. Retikulocyty to młode krwinki czerwone. Ich liczba może być podwyższona w momencie, gdy czerwone krwinki są produkowane w dużych ilościach.

Przyczyny utraty żelaza

Żelazo może być tracone z organizmu w następujących przypadkach: Krwawienie wewnętrzne: krwawienie może być spowodowane przez krwawienie wewnętrzne lub krwawienie zewnętrzne. Krwawienie wewnętrzne może być spowodowane przez krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawienie z macicy, krwawienie z żołądka, krwawienie z jelit, krwawienie z naczyń krwionośnych i krwawienie z naczyń krwionośnych. Krwawienie zewnętrzne może być spowodowane przez krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawienie z macicy, krwawienie z żołądka, krwawienie z jelit, krwawienie z naczyń krwionośnych i krwawienie z naczyń krwionośnych.