Prawo rodzinne

Najczęściej prawo rodzinne jest łączone z prawem cywilnym, gdyż dotyczy ono spraw osobowych i majątkowych. Wśród takich spraw można wyróżnić problemy małżeńskie, rozwody, władzę rodzicielską, alimenty, rodzaje ustrojów rodzinnych. Prawo … Read More